Електротехника и електроника

Диагностика и ремонт на управляващите блокове и електронни системи в автомобила, както и тяхната настройка, адаптации и кодиране на функции. Диагностични кодове, изтриване на грешки.